بردبار


 نشانی: گیلان - آستانه اشرفیه - بلوار معین - سه راه حسین آباد - فروشگاه لوازم خانگی بردبار
 تلفن: 013-42125287
 موبایل: 9111413072
 دورنگار (فکس): 013-42121678
 نشانی الکترونیک: bordbarshop@gmail.com