فروشگاه ال جی گلدیران


 نشانی: خرم آباد ،گلدشت شرقی بالاتر از میدان آرش کمانگیر ،فروشگاه ال جی گلدیران ، سیاوش بهاروند.
 نام صاحب نمایندگی: آقای بهاروند
 تلفن: 09166611241 ،09163610297
 دورنگار (فکس): 06633421102