محمدی


 نشانی: رشت - خ شریعتی اول خ تختی فروشگاه لوازم خانگی برادران محمدی
 تلفن: 013-33221111 , 013-33240889
 موبایل: 09111321728-09111342099
 دورنگار (فکس): 013-33240889
 نشانی الکترونیک: mohsen.mohamadi120@yahoo.com