محمد پور


 نشانی: لنگرود - خیابان حافظ (جاده لاهیجان)-روبروی وزنه برداری - فروشگاه بزرگ لوازم خانگی محمدپور علیپور 09113434991
 تلفن: 013-42541244-6
 موبایل: 9111419031
 دورنگار (فکس): 013-42541245
 نشانی الکترونیک: lg.mohammadpour@yahoo.com