ملک زاده


 نشانی: لاهیجان - بلوار امام رضا - جنب فروشگاه موکارنو - فروشگاه ملک زاده
 تلفن: 013-42343316
 موبایل: 9111433512
 دورنگار (فکس): 013-42342736
 نشانی الکترونیک: saeid_malekzadeh@yahoo.com