احسان حق شناس


 نشانی: تهران- سه راه امین حضور- خیابان ایران- پاساژ الماس- طبقه چهارم- واحد 75
 تلفن: 33122908
 موبایل: 9122999919
 دورنگار (فکس): 33517395
 نشانی الکترونیک: ehsan_haghshenas3@yahoo.com