اکبر رفیعی


 نشانی: تهران- نواب بالاتر از حلال احمر - خیابان شهید اسکندری پلاک 173 خانه ال جی
 تلفن: 55411139
 موبایل: 9192680502
 دورنگار (فکس): 55400841
 نشانی الکترونیک: RAFIEEGOLDIRAN@YAHOO.COM