احدی


 نشانی: شریعتی- مقابل ظفر- جنب صرافی وحید- فروشگاه مرکزی ال جی ظفر- پلاک 1315
 تلفن: 22856709
 موبایل: 9121470597
 دورنگار (فکس): 22896782
 نشانی الکترونیک: hossein_kamali@hotmail.com