زینعلی


 نشانی: تهران-خیابان طالقانی-بین خیابان بهار و شریعتی-پلاک 29-نمایشگاه مرکزی ال جی
 تلفن: 77650350
 موبایل: 9121219191
 دورنگار (فکس): 77650350
 نشانی الکترونیک: info@Lgcacte.com