ظفری


 نشانی: تهران - شریعتی -نرسیده به میدان قدس-جنب پمپ بنزین اسدی-پلاک 1895
 تلفن: 22703879
 موبایل: 9125396803
 دورنگار (فکس): 22395372
 نشانی الکترونیک: mohamadzafari@ymail.com