بختیاری


 نشانی: تهران - پاسداران - اختیاریه جنوبی - پلاک 146 گارانتی سرویس
 تلفن: 22547055
 موبایل: 9121463841
 دورنگار (فکس): 22590032
 نشانی الکترونیک: mbakhtiari59mb@gmail.com