کثیری عبدالله


 نشانی: تهران - خیابان ری - پاساژ میرزا محمود وزیر - طبقه اول واحد 56 فروشگاه کثیری
 تلفن: 33137754
 موبایل: 9121888528
 دورنگار (فکس): 33509638
 نشانی الکترونیک: adele7019@yahoomail.com