امید کاشانی گلدیران


 نشانی: سه راه امین حضور - خیابان ایران -نرسیده به خیابان گوته-پلاک 57
 تلفن: 33511213
 موبایل: 9121718638
 دورنگار (فکس): 33134353
 نشانی الکترونیک: artintp.co@gmail.com