کشیشی


 نشانی: تهران - بزرگراه رسالت - مجیدیه جنوبی - 16 متری دوم - نبش کوچه رحمتی-پلاک39
 تلفن: 86747-88413825-77287801-6
 موبایل: 912190016
 دورنگار (فکس): 88424366
 نشانی الکترونیک: info@keshishi.com