امین شهروزی


 نشانی: تهران-خیابان شهید رجایی(نازی آباد)- ایستگاه ورزشگاه - نبش کوچه طاهری ( جنب رستوران جوان 2 ) - پلاک 44
 تلفن: 55333371-4
 موبایل: 9123351732
 دورنگار (فکس): 55333375
 نشانی الکترونیک: goldiranshahroozi@yahoo.com