مهران میرزایی


 نشانی: تهران - خیابان جمهوری جنب ساختمان آلومینیوم پلاک 782 فروشگاه مهران
 تلفن: 66700060
 موبایل: 9121240654
 دورنگار (فکس): 66719885
 نشانی الکترونیک: mr.Adelabedi@gmail.com