سعید امین علیزاده


 نشانی: خ جمهوری - چهارراه شیخ هادی - نبش رازی - پلاک 707
 تلفن: 66720186
 موبایل: 9121773497
 دورنگار (فکس): 66720186
 نشانی الکترونیک: mehregan_lg@gmail.com