محمدی


 نشانی: تهران - خیابان جمهوری - بین اسکندری - باستان - پلاک 1530
 تلفن: 66905319-21
 موبایل: 9121124939
 دورنگار (فکس): 66905321
 نشانی الکترونیک: mehdimohammadi833@gmail.com