عدنی آذر


 نشانی: تهران - خیابان کار گر جنوبی - بالاتر از جمهوری - نبش چهار راه لبافی نژاد پلاک 1239 - فروشگاه تایتان
 تلفن: 66407173
 موبایل: 9122387993
 دورنگار (فکس): 66973587
 نشانی الکترونیک: dariushadniazar@gmail.com