باقری فارسانی


 نشانی: تهران - میدان رسالت - خیابان هنگام شمیران نو خیابان غفاری شمالی پلاک 246 نمایندگی ال جی فروشگاه هستی
 تلفن: 77499118
 موبایل: 9121431342
 دورنگار (فکس): 77499118
 نشانی الکترونیک: farsani.hasti@gmail.com