حمید راد


 نشانی: تهران - نارمک46 متری غربی نرسیده به سمنگان - فروشگاه سئول -پ183
 تلفن: 77909773
 موبایل: 9121255675
 دورنگار (فکس): 77951042
 نشانی الکترونیک: rad.goldiran@yahoo.com