تهویه نسیم ایرانیان


 نشانی: تهران - خ شریعتی - پایین تر از متروی قلهک پلاک 1495 طبقه 4 واحد 19 شرکت تهویه نسیم ایرانیان
 نام صاحب نمایندگی: طاهرخانی
 تلفن: 26603461-3
 موبایل: 9123055116
 دورنگار (فکس): 26603467
 نشانی الکترونیک: tahviehnasim@yahoo.com