تهویه نوین صدر(ایرانیان)


 نشانی: تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - نبش خیابان بیست و هفتم پلاک 4 -طبقه 3- واحد20-تهویه نوین
 نام صاحب نمایندگی: علی نژاد
 تلفن: 88874741-2
 موبایل: 9123339414
 دورنگار (فکس): 88659458
 نشانی الکترونیک: infotahvienovin@yahoo.com