آلبرت و روبرت


 نشانی: تهران - خیابان تهران نو - ایستگاه پل -خیابان باختر پلاک 21 فروشگاه تکنو فریزر
 تلفن: 9121495364
 موبایل: 9121495364
 دورنگار (فکس): ندارند
 نشانی الکترونیک: robertk_lg@yahoo.com