محمد فرجی


 نشانی: فلکه دوم صادقیه - اشرفی اصفهانی - نرسیده به مرزداران روبروی برج نگین رضا - فروشگاه گلدیران مرکزی
 تلفن: 44241001-2
 موبایل: 9121185706
 دورنگار (فکس): 44237549
 نشانی الکترونیک: akavosiamin@yahoo.com