سهیل دهمامی


 نشانی: تهران - شهرک راه آهن - بلوار امیر کبیر بین آزادگان و گلها  پلاک 162 فروشگاه پرهام
 تلفن: 44738371
 موبایل: 9355047511
 دورنگار (فکس): 9125047513
 نشانی الکترونیک: soheil.dehmami@yahoo.com