شریفی


 نشانی: تهران - خ فرجام غربی - بین خیابان سراج و شهید عبادی- روبروی بانک پاسارگاد- شماره 321
 تلفن: 77203955
 موبایل: 9121052901
 دورنگار (فکس): 77457721
 نشانی الکترونیک: alireza.sharifi770@gmail.com