داوودی مهر


 نشانی: تهرانپارس ، خیابان فرجام شرقی ، نرسیده به فلکه دوم تهرانپارس ، بین زرین و عادل -پلاک 86
 تلفن: 77720406 - 8
 موبایل: 9121507073
 دورنگار (فکس): 77866689
 نشانی الکترونیک: majidreza912@yahoo.com