ثابتی


 نشانی: تهران - خ پاسداران - میدان هروی - انتهای گلستان پنجم - پلاک 11 فروشگاه گلدیران گلستان
 تلفن: 22940416
 موبایل: 9122022538
 دورنگار (فکس): 22949021
 نشانی الکترونیک: hesamsabeti@yahoo.com