صفری هارونی


 نشانی: تهران - شهرری - باقرشهر - بلوار غدیر - جنب بانک کشاورزی - پلاک 374 - واحد یک
 تلفن: 55226373-5
 موبایل: 9122024641
 دورنگار (فکس): 55226375
 نشانی الکترونیک: karatahvienovin@gmail.com