ابراهیم رجبیان


 نشانی: جمهوری - بعداز گلشن - تقاطع چهارراه یاسری-جنب بانک ملت- پلاک 1420
 تلفن: 66908680-1
 موبایل: 9124054181
 دورنگار (فکس): 66924695
 نشانی الکترونیک: iranshop1100@gmail.com