اکبری


 نشانی: دماوند- میدان 17 شهریور - مجتمع تجاری پرشین طبقه همکف-فروشگاه ال جی
 تلفن: 76328009
 موبایل: 9123121291
 دورنگار (فکس): 76320510
 نشانی الکترونیک: akbari.lgcenter@gmail.com