خشمه ای


 نشانی: شهر قدس- خ آزادی-مجتمع تجاری میلاد- فروشگاه مرکزی ال جی
 تلفن: 46831400
 موبایل: 9121144287
 دورنگار (فکس): 46831706
 نشانی الکترونیک: mohammad.khashme@yahoo.com