بهروز بیات


 نشانی: شهریار - میدان نماز - بلوار رسول اکرم - جنب فروشگاه 7-فروشگاه باران
 تلفن: 65223025
 موبایل: 9123754470
 دورنگار (فکس): 62553025
 نشانی الکترونیک: behrooz.bayat64@gmail.com