فرزین خانه شناس


 نشانی: ارومیه ـ فلکه جهاد ـ به سمت رسالت ـ ساختمان مولانا ـ فروشگاه ال جی
 نام صاحب نمایندگی: آقای فرزین خانه شناس
 تلفن: 044-33459543