اتوبان


 نشانی: آمل - خ هراز - جنب بانک کشاورزی و قنادی اتوبان - فروشگاه ال جی
 نام صاحب نمایندگی: علی نوبخت
 تلفن: 011-44279898
 موبایل: 09111254221
 دورنگار (فکس): 011-44272143
 نشانی الکترونیک: atuoban@gmail.com