مهدوی


 نشانی: آمل - خیابان انقلاب - روبروی هتل شهرداری - فروشگاه ال جی
 نام صاحب نمایندگی: عابد مهدوی
 تلفن: 011-44224729 , 011-44256442
 موبایل: 09111112500
 دورنگار (فکس): 011-44256441
 نشانی الکترونیک: mohammad.mahdavi1992@gmail.com