منتظری


 نشانی: بابل - کمربندی امیر کلا - بین ایران خودرو و سایپا - جنب یخ سازی ساحل - فروشگاه ال جی قنبر پور 09117777546
 نام صاحب نمایندگی: محمود منتظری
 تلفن: 011-32350000 ,011-32351111
 موبایل: 09111113346
 دورنگار (فکس):  ,011-32350701 32350702
 نشانی الکترونیک: montkalla@gmail.com