سرین صنعت


 نشانی: تبریز ـ مابین فلکه رودکی و معلم ـ روبروی خیابان باباطاهر پلاک 11
 نام صاحب نمایندگی: آقای مهدی علی‌نژاد
 تلفن: 041-33331209