قاسم زاده


 نشانی: مازندران - بابلسر - روبروی شهرک دریا کنار، بعد از مجتمع تجاری پرشیا، جنب فروشگاه آدیداس
 نام صاحب نمایندگی: محمد قاسم زاده
 تلفن: 011-35281900
 موبایل: 09111119618
 دورنگار (فکس): 011-35270321
 نشانی الکترونیک: lg.babolsar@gmail.com