میثم


 نشانی: نور - خ امام خمینی، جنب بانک ملی مرکزی
 نام صاحب نمایندگی: میثم مجتهدزاده
 تلفن: 011-44523765
 موبایل: 09122208716
 دورنگار (فکس): 011-44529073
 نشانی الکترونیک: foroshgah.meisam@yahoo.com