جام جم


 نشانی: چالوس - بلوار امام رضا - جنب رستوران پاسارگاد - فروشگاه لوازم خانگی جام جم
 نام صاحب نمایندگی: حسینعلی قربان نیا
 تلفن: 011-52252201
 موبایل: 09111931688
 دورنگار (فکس): 011-52252203
 نشانی الکترونیک: ghorbani.lg@gmail.com