ایران تهویه


 نشانی: طالقانی ، نرسیده به شریعتی ، نبش کوچه مسعود طالقانی نرسیده به شریعتی، نبش کوچه نراقی پلاک 15
 نام صاحب نمایندگی: آقای صادقی
 تلفن: 77600031 77600630
 موبایل: 09121004146
 نشانی الکترونیک: www.tasisat.ir info@tasisat.ir