شرکت میهن کالای پارس


 نشانی: تهرانپارس – خیابان فرجام – پلاک 49 واحد 1
 نام صاحب نمایندگی: آقای مدنی
 تلفن: 77866371
 موبایل: 9121941901
 دورنگار (فکس): 77866538