فروشگاه کیهان کالا


 نشانی: خیابان ری ـ سه راه امین حضور ـ روبروی زیرگذر پلاک 820
 نام صاحب نمایندگی: آقای فروتنی