فروشگاه ایران کولر


 نشانی: سه راه امین حضور ـ مجتمع تجاری خلیج فارس ـ طبقه همکف واحد 15
 نام صاحب نمایندگی: آقای امید علیزاده