نمایشگاه مرکزی لاهیجان


 نشانی: لاهیجان - روبه روی شهرداری استخر - میدان گلستان - جنب بانک تجارت
 نام صاحب نمایندگی: آقای کامبیز صداقت
 تلفن: 013-42428468