تأسیسات هواساز


 نشانی: رفسنجان، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان 20 متری شنی، دفتر تأسیسات هواساز
 نام صاحب نمایندگی: آقای علی حسینی گلکار
 تلفن: 034-34334671