نمایشگاه مرکزی قم


 نشانی: قم ـ بلوار شهید صدوقی ـ نرسیده به میدان شیخ مفید ـ برج صدوق طبقه همکف
 نام صاحب نمایندگی: آقای سعید زینلی
 تلفن: 025-32903338-9