گروه فنی و مهندسی نوآوران


 نشانی: کرمانشاه ـ خیابان 22 بهمن ـ بلوار آل آقا ـ نبش کوچه سوم پلاک 219
 نام صاحب نمایندگی: آقای علی همایون راد
 تلفن: 083-38395352